Eigen Parcours

O u d e B r u s s e l s e w e g 7 1 C

9 0 5 0 G e n t b r u g g e ( G e n t )

r o u t e b e s c h r i j v i n g

 

 

 

E i g e n P a r c o u r s

O p l e i d i n g

 • licentiaat in de klinische psychologie (Ugent)
 • erkend als psycholoog door de Psychologencommissie erkenningsnummer: 811108946
 • Diplome Universitaire troubles d'autisme et troubles apparentés (Fac. de Médecine - pôle recherche, Univ. Lille2)
 • postgraduaat psychotherapie in Freudiaans-Lacaniaans perspectief (Ugent)
 • erkend als psychoanalytisch psychotherapeut door de Ugent
 • eigen leeranalyse
 • permanente vorming en bijscholing

   

W e r k s e t t i n g s

 • Tehuis jongeren met gedrags- en emotionele problemen
 • Tehuis kinderen en jongeren met autisme
 • Vzw De Hoop: Dagcentrum voor personen met Niet-Aangeboren Hersenletsel
 • vrijwillig therapeut en bestuurder bij TEJO Gent

K o e n B r o w a e y s

0 4 8 7 / 9 0 5 8 9 9